Konferencje 2017-2019


  • Miejsca pamięci po wypadkach drogowych w Polsce i innych krajach – formy, funkcje, znaczenia, Międzynarodowa konferencja „Region Bałtycki – regionem współpracy”, Bałtycki Federalny Uniwersytet im. I. Kanta, Kaliningrad, 14-16.09.2017.

  • Przestrzeń sakralna miast, Kongres Geografii Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 12-14.04.2018.

  • Przydrożne miejsca pamięci w Trójmieście, IX Pomorski Sejmik Krajoznawczy pt. „Metropolia Trójmiejska”, Uniwersytet Gdański, Gdynia, 29.09.2018.

  • Seasonality of artifacts left at memorial crosses. The case study of Gdynia, Poland, City Rituals: the 13th conference of the Ritual Year Working Group, RomanianAcademy, Bucharest, 7-9.11.2018.

  • Rituals at memorial crosses in Poland, 11th Meeting of European Geographers of Religion: International Colloquia on the Changing Religious Landscape of Europe, Charles University, Prague, 27-28.06.2019.

  • Death and religion in Polish roadscapes, 14th International Conference on The Social Context of Death, Dying and Disposal, University of Bath, Bath, 4-7.09.2019.

Seminarium pt. Krzyże powypadkowe przy polskich drogach

Zapraszamy!
Zaproszeni goście:
dr Holly Everett (Kanada) i Irina Stahl (Rumunia)

Data:
9 czerwca (sobota) 2018 roku, godz. 12.00-15.00

Adres: Instytut Geografii
Uniwersytet Gdański
Bażyńskiego 4 80-952 Gdańsk
sala B-201

zgłoszenia: lucyna.przybylska@ug.edu.pl

2018 © krzyże powypadkowe przy polskich drogach
projekt nr 333286 2016/21/B/HS1/00823 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki