Kierownik projektu:
dr hab. Lucyna Przybylska

lucyna.przybylska@ug.edu.pl
https://www.researchgate.net/profile/Lucyna_Przybylska

Katedra Gospodarki Przestrzennej
Instytut Geografii
Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk


Kierownik projektu zwraca się z prośbą o pomoc w skontaktowaniu się z osobami, które wystawiły krzyż po wypadku drogowym w celu przeprowadzenia z nimi wywiadu
kontakt: lucyna.przybylska@ug.edu.pl
2018 © krzyże powypadkowe przy polskich drogach
projekt nr 333286 2016/21/B/HS1/00823 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki